Terapia

Kognitívna behaviorálna terapia

Kognitívna behaviorálna terapia je založená na vzťahu medzi myšlienkou, emóciami a správaním zameraným na riešenie rôznych psychologických problémov.