Teória

Vtip podľa Freuda

Vtip je podľa Freuda oveľa viac ako kreatívny spôsob interpretácie reality. Objavte teóriu otca psychoanalýzy.

Humorická teória Hippokrata

Humorálna teória v podstate tvrdí, že ľudské telo sa skladá zo štyroch látok, ktoré sa nazývajú „humory“ a sú navzájom v rovnováhe.