Pouličné umenie: umelecký prejav na ulici

Dnes si povieme niečo o pouličnom umení, ktoré sa jednoducho nazýva nástenné maľby, o jeho spoločenskom význame a dopade na okolitý kontext.

čo znamená platonická láskaPouličné umenie: l

Umelecký prejav predstavuje platné rozprávanie o historických faktoch, pretože sa pohyboval paralelne s históriou a ostával k nim citlivý. Stále to tak je a medzi rôznymi formami umenia si najmä jedna získava veľkú popularitu vďaka hodnote svojho obsahu. To je pouličné umenie, umelecké stvárnenie na ulici .Umelci, ktorí sa venujú pouličnému umeniu, premieňajú sivé a zabudnuté steny na explóziu farieb, ktoré môžu byť bohaté na symboly ospravedlnenia, kultúrne a spoločenské. Spôsob, ako oživiť opustené priestory v mestách.

Nejde o to maľovať pre čisté potešenie: niekoľko skupín pracuje na zlepšení našej spoločnosti prostredníctvom umenia. V tomto článku sa vydáme na cestu do bludiska pouličného umenia, zistíme, čo to je, aký je jeho pôvod a prečo je dôležitý. Spomenieme tiež niektoré z najreprezentatívnejších hnutí.Graffiti je umenie excelentnosti súčasného mesta, umelecká forma, ktorá premieňa hradby miest na nádoby prekvapivej formálnej metamorfózy. Toto je umenie bijúceho srdca mesta.

-Josep Catalá-

keď sa ťa muž dotkne tváreČomu sa venuješ a aký je pôvod pouličného umenia?

Graffiti sú podľa mnohých formou mestského umenia. Pozostávajú z umeleckých zásahov vykonávaných rôznymi technikami s rôznymi materiálmi. Mestské jazyky a výrazy sú znázornené na stene. Neexistuje spoločná estetika, ktorá sa líši v závislosti od umelca.

V článku publikovanom v časopise Kočovníci , Martha Cecilia Herrera a Vladimir Olat definujú pouličné umenie ako jeden z najreprezentatívnejších znakov súčasnej kultúry. Estetické konštrukcie, ktoré mobilizujú formy politického myslenia.

Mestské umenie sa zrodilo ako umelecké hnutie, muralizmus, po mexickej revolúcii. V tom historickom okamihu malo účel urobiť z umenia sociálny nástroj a odmietlo akúkoľvek prácu pochádzajúcu z komerčných kruhov. Muralizmus navrhol výrobu diel, ktoré predstavovali mexickú realitu, a jeho najväčšími predstaviteľmi v tom čase boli Diego Rivera a David Alfaro Siqueiros .

Muž, ktorý kreslí nástennú maľbu.

Muralizmus využíval hlavne verejné budovy a čoskoro sa začal rozširovať po celej Amerike. Dodnes sa vyrába tento druh umenia, v ktorom sú zastúpené steny kultúrne aspekty a spoločnosti.

Aký význam má tento umelecký prejav

Nástenné maľby sú zásadné, pretože predstavujú miesto stretnutia medzi minulosťou, súčasnosťou a budúcnosťou. Dávajú zmysel jednotlivcovi a komunite; predstavujú nové príbehy, ktoré spochybňujú aspekty týkajúce sa spoločenského poriadku.

môj šiesty zmysel nikdy nie je zlý

Reprezentácie ulíc sú konštrukcie, ktoré spochybňujú súčasnosť a zviditeľniť a zapamätať niektoré skutočnosti. Tu dávajú sociálno-kultúrnemu kontextu zmysel a otvárajú nové obzory na jeho vizualizáciu.

Tieto priestory sú preto nevyhnutné, pretože prostredníctvom každého zásahu formujú autentické aspekty sociokultúrneho kontextu a premieňajú nepriehľadné priestory na viditeľné a plné života.

Mnohé z týchto diel nielen vyfarbujú stenu, ale aj transformujú myšlienky a emócie občanov . Ponúkajú šancu na zlepšenie aj v štvrtiach, ktoré už upadli do zabudnutia a ponúkajú nové nápady. Vyznačujú územia a vytvárajú spoločenstvá.

Príklady pouličného umenia

Pouličné umenie sa rozšírilo do celého sveta. Poďme analyzovať niekoľko príkladov, klasických aj moderných:

  • Mexický muralizmus. Bolo to hnutie s politickými a sociálnymi dôsledkami. Tento umelecký prejav odrážal pocity národnej identity a spolupatričnosti, čím vychvaľoval lásku k vlasti. Zámer bol jasný, aby sa ľudia zapojili do svojej vlastnej histórie, a to prostredníctvom diel. Jasný pokus o inklúziu, napríklad domorodé spoločenstvo. Jeho významnými predstaviteľmi boli Diego Rivera, Rufino Tamayo a Roberto Montenegro.
  • Čílske pouličné umenie. Muralizmus v Čile sa začal po návšteve Mexičana Davida Alfaro Siqueirosa. V tomto prípade je zastúpený populárny svet, dobytie a skutočné postavy. Zvláštne pouličné umenie v dôsledku zemetrasení, ktoré podrobujú architektúru neustálym zmenám. Hlavnými predstaviteľmi tohto hnutia boli: Laureano Ladron de Guevara, Romero, Gregorio de la Fuente a Pedro Olmos Muñoz.

Súčasné pouličné umenie

  • San Francisco a stopy muralizmu . Umelecké vyjadrenie ulice v kalifornskom meste sa môže pochváliť dlhou cestou, ktorá zviditeľnila kultúrne stopy tých, ktorí boli obeť diskriminácie , najmä hispánski občania. Najreprezentatívnejší okres nesie názov Misia; Tu nájdete nástenné maľby, ktoré pripomínajú spoločenské boje a ktoré vyvolávajú bolestivé a pozitívne spomienky. Sú dôkazom hľadania spoločenského a kultúrneho uznania. Niektoré mimovládne organizácie vyhradili niekoľko priestorov iba na výstavu umelkýň.
Osoba vykonávajúca pouličné umenie s rozprašovačom.

Mestské umenie sa dnes vyvíja. Napríklad v Kolumbii v Cali existuje komunita Mesa de Grafica Urbana, ktorej cieľom je riadiť, podporovať a organizovať pedagogické projekty zamerané na rozvoj umenia v meste. A toto je len jeden príklad muralizmu, ktorý je stále nažive.

Cez nástenné maľby môžeme vyjadrovať emócie a myšlienok, vďaka čomu sú ľahko dostupné každému publiku. Forma umenia, ktorá predstavuje sociálny a kultúrny rozmer, ktorý napĺňa mestské priestory farbou, a to nielen maľbou, ale aj obsahom, ktorý dodáva, a rôznymi vzrušujúcimi projektmi.

Umenie ako liek na dušu

Umenie ako liek na dušu

Umenie predstavuje vynikajúci liek na našu dušu


Bibliografia
  • Cortés, M. C. H. & Gualteros, D.V.O (2011). Tetované mestá: pouličné umenie, politika a vizuálne spomienky. Nomádi, (35), 99-117.
  • Zamorano Pérez, P.E., & Cortés López, C. (2007), Muralismo en Chile: text a kontext jeho estetického pozadia.