Uzavretie mieru po silnom argumente

Uzavretie mieru po silnom argumente

Existujú rôzne typy nezhôd: niektoré sa riešia viac-menej racionálnym spôsobom a nezintenzívňujú sa, ostatných, naopak, sprevádzajú urážlivé frázy, vysoké tóny hlasu a škodlivé trestné činy. Práve v týchto prípadoch si človek kladie otázku, ako na to uzavrieť mier po silnej hádke .

Otázka môže byť zložitejšia, ako sa zdá, pretože vrátiť sa späť alebo vziať späť, čo už bolo povedané, nie je vždy možné. Časť tejto malátnosti zostáva na oboch stranách. Ak je však na vzťahu veľmi dôležité, je dôležité nájsť spôsob, ako uzavrieť mier.ako byť v pokoji sám so sebou„K zmiereniu nedôjde, kým neuznáte dôstojnosť ostatných, kým neuvidíte jeho pohľad, je potrebné zaregistrovať bolesť ľudí. Musíte cítiť svoju potrebu. ““

-John M. Perkins-Niekedy je konflikt spôsobený slovom vysloveným v nevhodnom okamihu. Inokedy sú vo vzťahu neadekvátne modely. Nech už je dôvod akýkoľvek, tieto tipy vám môžu pomôcť vedieť, ako uzavrieť mier po silnom diskusia .

Zozadu pár pri západe slnka

Odsťahovanie pomáha stabilizovať vaše emócie. Spočiatku vidíte iba chyby toho druhého, ale s dňami zvyčajne začnete rozlišovať svoje chyby. Inými slovami, malý čas a vzdialenosť sú faktory, ktoré pomáhajú rozšíriť perspektívu problému.

Ako dosiahnuť mier po hádke

Analyzujte príslušné pocity

Je veľmi dôležité zamyslieť sa nad tým, čo sa dialo tesne pred diskusiou. Bol nejaký faktor, ktorý zmenil náladu? Jeho analýza nám umožňuje identifikovať možné externé prvky, ktoré mohli mať vplyv na konflikt . Ak ste boli na niečo unavení, hladní alebo rozladení, je možné, že ste sa jednoducho nechali uniesť zlou dobou.Ak to na druhej strane bolo všetko pokojné a zjavne normálne, ale napriek tomu prepukol silný konflikt, je možné, že problém je hlbší. Preto je dôležité rozpoznať všetky príslušné pocity. Strach, vina, potlačený hnev atď. Takto po silnej diskusii nájdete cestu k mieru.

pred súdením iných

Konštruktívny dialóg

Ak chcete nadviazať dialóg, musíte hľadať druhého človeka. Je potrebné to robiť v pravý čas, v skutočnosti nie je vhodné po silnej diskusii uponáhľať procesy pre túžbu zmieriť. Musíte čítať signály toho druhého a zdvihnúť signál, ak stále veľa počujete zranený alebo ak nasmeroval svoj hnev.

Pár sa rozpráva pri západe slnka

Na prvom mieste , musíte osobe povedať, že sa s ňou chcete porozprávať, aby ste objasnili, čo sa stalo. Ak je zdržanlivý, znamená to, že ešte potrebuje nejaký čas . Ak však bude súhlasiť, najlepšie bude hľadať iné miesto ako obvykle, ktoré je tiché.

Jednoducho vyjadrte, čo cítite a ako sa cítite. Hovorte o tom, ako ste sa v ich postojoch alebo slovách cítili. Stačí sa odvolať na ten váš pocity . Nesnažte sa hádať alebo pripisovať pocity , osoba, ktorú budete musieť pozorne a bez prerušenia počúvať, sa o to postará.

Prichádzam k záverom

Ak o tom hovoríte, uvedomíte si, že sa to všetko stalo jednoducho preto, že ste sa nechali uniesť strukoviny , stojí za to analyzovať modely vzťahov. Stáva sa to často? Prečo emočné reakcie nie sú kontrolované? Čo možno urobiť pre vyspelejšie zvládanie emócií?

Ďalším krokom je prijať pocity druhého človeka a prevziať zodpovednosť za svoje. Inými slovami, je vhodné, aby každý druhému vyjadril, že rozumie svojim pocitom a je mu ľúto, že mu ublížil. Rovnako dôležité je uvedomiť si, ktorej časti zodpovednosti zodpovedá každá z nich.

Odpustiť a uzdraviť

Vzájomné odpúšťanie je zmluva, ktorú by mali byť obaja ľudia ochotní uzavrieť. Znamená to urobiť záväzok neurobiť rovnaké chyby čo viedlo k diskusii. The odpustiť malo by to byť vzájomné. Možno bol jeden z tých dvoch agresívnejší, ale bojovať to vždy vyžaduje dvoch.

Prázdne stromy pre vtáky

Ak dôjde k podobnej situácii, je potrebné preskúmať modely, v rámci ktorých sa vzťah pohybuje. Často, bez toho, aby sme si to uvedomovali, zavádzame nevhodné spôsoby vzťahu s ostatnými. Toto je hlbší prípad, ktorý je potrebné starostlivo preskúmať.

Niekedy je cesta k mieru po silnej hádke relatívne pokojná, inokedy nie. V druhom prípade to možno nestačí na konštruktívny dialóg, ale je potrebné uskutočniť hlbší proces.

Psychológia odpustenia: odpútanie sa od zášti posúvať sa vpred

Psychológia odpustenia: odpútanie sa od zášti posúvať sa vpred

Psychológia odpustenia sa týka celého súboru odvážnych postojov, pomocou ktorých je možné opustiť zlobu, ktorá nás pohlcuje vo vnútri.