Aký dôležitý je sex vo dvojici?

Aký dôležitý je sex vo dvojici?

Niektorí ľudia si myslia, že vo vzťahu je sex preceňovaný, iní majú pocit, že je to z viacerých dôvodov. Sex je základným aspektom života vo dvojici, aj keď nie každý mu venuje rovnakú váhu. V realite, veľa problémov medzi pármi závisí presne od dôležitosti, ktorú prikladajú sexu, alebo od frekvencie, s akou by mali mať pohlavný styk .

Môže sa vám to zdať zrejmé, ale ľudia sa časom menia a vyvíjajú a začnú si vážiť iné veci. Tiež spôsob, akým sexualita môže sa to meniť a to neznamená, že na tom záleží čoraz menej .Erotika je jednou z báz sebapoznania, ktorá je rovnako nevyhnutná ako poézia. Anaïs Nin

Sex a šťastie

Štúdie ukazujú, že páry v akomkoľvek veku, ktoré spolu žijú, sú veľmi spokojné so svojimi vzťahmi a majú tiež dobrý sexuálny život. Ukázalo sa tiež, že páry, ktoré komunikujú a zdieľajú spoločné chvíle, majú lepší sexuálny život .byť vodcom skupiny

Šťastný pár pod plachty

Na druhej strane sa odborníci a odborníci na vzťahové problémy viac-menej zhodujú v tom, že páry, ktoré nemajú sex, sú nešťastné, frustrované, depresívne, odmietavé, ťažko sa sústredia a majú nízku sebaúctu .„Nepohlavný“ pár je pár, ktorý sexuje 10-krát ročne. Je zaujímavé, že niekoľko štúdií zistilo, že veľký počet párov nedosahuje tieto počty. Ďalší výskum ukázal, že páry, ktoré nemajú sex, s väčšou pravdepodobnosťou požiadajú rozvod .

Pokiaľ ide o sex, neexistujú žiadne „normálne“ parametre

Pokiaľ ide o dôležitosť prisudzovanú sexu, musí byť zrejmé, že neexistujú žiadne „bežné“ opatrenia týkajúce sa sexuálnych vzťahov. Každá dvojica je iná. Niektoré štúdie odhalili, že šťastné páry majú v priemere 3 alebo 4 sexuálne styky mesačne, ale záleží to na každom páre, na tom, ako sa sexuálny impulz udržiava v priebehu rokov, a na mnohých ďalších faktoroch.

Rovnaký význam, aký sa prisudzuje sexu, sa môže časom meniť. Spôsob, akým sa to praktizuje, sa mení a mení sa rovnako ako iné aspekty vzťahu.ako rozpoznať zlý vzťah

Pre tento dôvod, nemali by sme podceňovať spôsob, akým pohlavie ustanovuje sa to vo vzťahu s odstupom času, pochopením toho, čo sa môže líšiť a aký je v skutočnosti vzťah . Ak sa zmenili problémy ako komunikácia alebo zdieľanie času, bude to pravdepodobne platiť aj pre sexuálny život.

dieťa v prúžkovanej knižnej knižke pyžama

Spoznávanie a spoznávanie druhého človeka je nikdy nekončiaca práca, preto by ste nemali brať veľmi dôležité veci pre život dvojice, ako napríklad sexualita, ako samozrejmosť. Kľúčovou vecou je neustále počúvať a učiť sa jeden od druhého.

Nie je dôvod cítiť sa previnilo

Nie je dôvod cítiť sa previnilo, pretože žiadate o to, čo chcete, alebo preto, že nechcete, čo žiada ten druhý . Komunikácia je nevyhnutná. Mnoho ľudí môže odmietnuť sex len preto, že ich to neuspokojuje alebo preto, že existuje niečo, čo sa im nepáči. Hovorenie je najlepší spôsob riešenia problémov.

Aby párový vzťah fungoval, čo sa týka sexuality, je potrebné si rozumieť, hovoriť bez pocit viny . Iba týmto spôsobom môže byť pohlavný styk skutočne príjemný a následne sa zvýši aj ich frekvencia, čím sa vytvorí kruh samonosného stravovania.

Ruky prepletené

Sex má pre pár zásadný význam

Vo vzťahu párov je zvyčajne jediná zdieľaná vec výlučne sex. To znamená, sex je to, čo odlišuje vzťah medzi dvoma priateľmi a dvoma ľuďmi, ktorí sú spolu .

Navyše vo dvojici je sex oveľa viac ako zábava, v skutočnosti si vyžaduje hlbokú úroveň komunikácie. Sex v páre si vyžaduje rozhovor o intímnych emocionálnych problémoch, vyžaduje to poznať toho druhého, vedieť, čo mu robí dobrý pocit, rešpektovať sa navzájom, dávať a prijímať. To znamená dosiahnuť hlbšiu úroveň dôvery, ktorá potom pôjde ďalej a bude zahŕňať ďalšie aspekty života páru.

Láska a sex sa navzájom posilňujú

Láska a sex sa navzájom posilňujú

Hovoríme o sexe, pričom koncept je oddelený od pojmu „milovať sa“. Žijeme základné potreby tak, že utekáme pred zložitými emóciami.