Životný projekt, nevyhnutný pre to, aby ste boli šťastní

Životný projekt, nevyhnutný pre to, aby ste boli šťastní

Schopnosť cítiť životné emócie môže byť síce poetická, ale je to nevyhnutný predpoklad pre život plný zmyslu. Musíme byť schopní odhaliť zmysel života a dôvod, prečo tu existujeme, a to nad rámec jednoduchého faktu, že sme na svete. Nakoniec nájdenie súladu medzi tým, čo si myslíte, hovoríte, cítite a robíte. Mať a životný projekt.

Šťastie sa často interpretuje v zmysle pozitívnych emócií a optimizmu. Existuje zovšeobecnený mentálny obraz, pre ktorý šťastie závisí od úrovne prítomného potešenia a absencie negatívnych emócií. Je to však iba model, ktorý sa nedá použiť v každej situácii. Prejdite ďalej a vygenerujte životný projekt je to správna cesta, ktorou sa veľa ľudí vydáva k šťastiu.Vnímanie Welfare je vyššia v zmysluplnom živote so skutočnými pocitmi a účelom ako v sedavom živote . Naša spoločnosť nám predstavuje koncept šťastia úzko spojeného so spotrebou, s kúpnou silou, ktorá sa v mnohých prípadoch získa mnohými hodinami práce, ktoré nie sú vždy príjemné.Poďme lepšie zistiť, prečo je dôležité mať životný plán.

Cítiť životné emócie

Cítiť životné emócie môže byť, ako sme už povedali, takmer poetické. Je to však jednoducho základ zmysluplného života. Je to o rannom vstávaní motivovaný čeliť dňu.Odborník na vzdelávanie a umelú inteligenciu David Perkins sa odvoláva na stav, v ktorom je ľudská bytosť odsúdená na sebaprezentáciu. Pre to je dôležité zistiť si svoj životný plán a dôvod, prečo existujete , ide nad rámec jednoduchého faktu, že je na svete.

Šťastná žena

Životný projekt

V skutočnosti má každý životný plán. Čo sa stane, je to nie všetky plány možno považovať za skutočné projekty . Ľudia vytvárajú svoje plány na základe svojho okolia, minulých skúseností, poznatkov, očakávaní a viery . Kombinácia všetkých týchto faktorov charakterizuje projekt.

Profesor v psychológia Lilian R. Daset z Katolíckej univerzity v Uruguaji porovnáva projekt života s tými knihami, ktorým chýbajú stránky alebo ktoré majú neúplné kapitoly. ale akokoľvek neúplné, nakoniec sú projekty, ktoré robíme, chrbticou nášho života . To je dôvod, prečo by si niekto mohol myslieť, že mnoho ľudí nakoniec zostane vydaných napospas vetru.Vytvorte zmysluplný životný plán

Princíp zmysluplného životného projektu je rozpoznať dôvody života a prvky, ktoré obnovujú alebo potvrdzujú náš životný impulz. Musíme sa zamyslieť nad hodnotami a zásadami, vďaka ktorým sa cítime dobre a zistiť, či sa naše kroky zhodujú s nimi.

Objavovanie zmyslu života ide ruka v ruke identifikovať vášne, ktoré sa v nás pohybujú. Vykonávanie činnosti, vďaka ktorej sa cítime úplní a umožní nám zistiť, čo je pre každého z nás dôležité a podstatné.

Šťastný človek

Životný projekt je cesta

Pri definovaní životného plánu nejako staviame a identita vlastné . Prijímajú sa dôležité rozhodnutia zamerané na osobný rozvoj. Rozhodovanie o vlastnom osude a dosiahnutie maximálneho potenciálu človeka je základným cieľom, prostredníctvom ktorého sa vyvíja každý životný projekt.

Je dôležité porozumieť našej osobnej histórii, skúsenostiam a poznatkom, ktoré nás definujú a ktoré nám pomáhajú pochopiť súčasnosť a pripraviť sa na budúcnosť. Pracovať na svojej minulosti je vynikajúci spôsob, ako pozorovať minulé udalosti z inej perspektívy.

Ma musíme tiež pracovať na rozpoznávaní silných a slabých stránok človeka . Analyzujte sociálne prostredie a príležitosti, ktoré môžu priniesť. Toto sú zdroje, ktoré nám pomáhajú pochopiť, kde máme vylepšiť a zamerať naše úsilie.

Na druhej strane, poznanie a pochopenie svojho osobného poslania je nevyhnutné pre vytvorenie životného projektu zameraného na výzvy a istoty. Tiež je to dôležité dosiahnuť súlad medzi tým, čo si myslíme, cítime a robíme, aby nás vychýlenie nemučilo. Mať životný plán uľahčuje základnú úlohu: rozlišovať medzi tým, čo je dôležité a čo je nevyhnutné.

Zmysel života s pokojom a trpezlivosťou

Zmysel života s pokojom a trpezlivosťou

Zmysel života nie je vždy prežívaný prostredníctvom lásky alebo vášne ... ktorá, ako príde, niekedy zmizne.