Toxické manželstvo: 7 znamení

Toxické manželstvo: 7 znamení

Manželstvo sa stáva toxickým, keď aspoň jeden člen páru trpí viac, ako je šťastný. Malátnosť sa stáva rutinou a zdravé emočné spojenie je nemožné. Hranica medzi toxickým a problematickým manželstvom je veľmi tenká. Z tohto dôvodu musíme venovať pozornosť znakom, ktoré naznačujú toxicitu.

Indikátormi sú emočná závislosť, majetnícke správanie, žiarlivosť, manipulácia alebo časté hádky že vzťah nejde dobre. Ďalej je toto správanie znakom nerovnosti medzi týmito dvoma partnermi. Jeden dobýva zem a cvičí kontrolu, druhý zostáva v tieni a dá sa s ním manipulovať.Zdravý párový vzťah prináša potešenie, šťastie a pohodu. V toxickom manželstve sa však jedna alebo obe strany cítia nešťastné, smutné alebo úzkostné vo väčšine času, ktorý trávia s druhou osobou. Toto utrpenie spôsobuje vážne emočné vypätie vo dvojici aj v rodinnej jednotke. Pozrime sa, aké sú najčastejšie príznaky toxického manželstva.„Nútili nás veriť, že každý z nás je polovica jablka, že život má zmysel iba vtedy, keď nájdeme druhú polovicu. Nepovedali nám, že sa narodíme všetci, že nikto v našom živote si nezaslúži niesť na svojich pleciach zodpovednosť za dokončenie toho, čo nám chýba “.

nepretržitá úzkosť bolesti na hrudníkuJohn Lennon nás prinútil veriť

-John Lennon-

Emocionálna závislosť vytvára toxické väzby

The emočná závislosť je to psychologická pasca, ktorá spája možnosť byť šťastný z puta s inou osobou.Závislí ľudia uznávajú zlé zaobchádzanie a pohŕdanie, ktorým každý deň trpia, ale nemôžu prestať závisieť od partnera. Ospravedlňujú sa aj za veci, ktoré neurobili, sú poslušní a všímaví ku každému detailu, aby partner cítiť sa pohodlne, aj keď to znamená narušenie vašej pohody. Hľadajú súhlas a náklonnosť ostatných.

deti, ktoré napodobňujú iné deti

Emocionálna závislosť

Na základe emočnej závislosti môže byť nízke sebavedomie, ktoré vedie subjekt k tomu, aby sa necítil na rovnakej úrovni ako jeho partner. Títo ľudia sú voči sebe mimoriadne kritickí a cítia sa vinní za pohŕdanie svojim partnerom. Oni to nevedia také pohŕdanie je priamo úmerné ich submisívnemu postoju.

Závislá osoba sa neustále vracia k toxickému zväzku, rovnako ako závislá osoba opäť drogu konzumuje. S každým relapsom sa situácia zhoršuje, pretože pohŕdanie vo dvojici stúpa a klesá dôstojnosť a sebaúcta závislej osoby.

Neexistuje láska schopná vyplniť prázdnotu človeka, ktorý nemiluje sám seba.

Známky rozpoznávajúce toxické manželstvo

Láska a závislosť sú nezlučiteľné, ak existujú spolu, nakoniec sa zničia. Ak sa to stane, aj keď párový vzťah bude pokračovať, láska bude slabnúť, až kým sa nestane potrebou cítiť sa dobre, byť šťastní. To povedie k pošliapaniu hraníc rešpektu a bude nasledovať obsedantná kontrola, ktorá spolu s potrebovať schválenie , bude dominovať vo vzťahu.

Za rizikové faktory niektorých chorôb boli identifikované rušivé emócie a toxické vzťahy.

Som nešťastný zo svojho života

V láske je normálne hádať sa. Nie je nič zlé na tom, že máte odlišné názory a vyjadrujete ich. Problém nastáva, keď sa diskusie premenia na rutinu a limity prestanú existovať. Tu je sedem znakov rozpoznania toxického manželstva:

  • Neexistuje vzájomný rešpekt.
  • Jeden z členov páru dominuje nad druhým.
  • Nie je snaha urobiť partnera šťastným.
  • Byť zamilovaný je zamieňaný s posadnutosťou.
  • Obviňujete všetkých zo svojich manželov alebo sa vždy cítite previnilo.
  • Správanie partnera je vždy oprávnené.
  • Diskusie sú neustále.
Rozrušený pár

Všetky tieto znaky vytvárajú atmosféru malátnosti, ktorá vám bráni udržať si ju zdravý vzťah . Nie sú dobré pre nikoho, skôr naopak, až tak, že môžu byť patologické. Pre to prečo je dôležité naučiť sa byť emocionálne nezávislý tak, aby boli šťastní bez inej osoby a priaznivcov pohody v akomkoľvek vzťahu.

Závislosť reťazí a manipuluje, nezávislosť ponúka krídla lietať. Snažíme sa o seba starať a milovať sa, aby sme vytvorili kvalitné väzby.

„Nemôžeš sa spoliehať na to, že niekto bude šťastný, žiadny vzťah ti nedá pokoj, ktorý si vo svojom vnútri ešte nevytvoril.“

Naučiť sa milovať: 5 tipov

Naučiť sa milovať: 5 tipov

Aby bola láska spojená so šťastím, musíme milovať dobre, s najúplnejšou autenticitou. Pozrime sa, ako sa naučiť milovať.