Vplyv hudby na ľudí

Ľ

Hudba je Jazyk univerzálny schopný prebudiť jedinečné emócie a vnemy. Niekedy začujete niekoho spievať v neznámom jazyku, ale môžete počuť, čo chce povedať, aj keď neviete, čo presne text hovorí. Vieme, že vyjadruje niečo šťastné, smutné alebo dramatické atď. Vplyv hudby na ľudí je veľmi silný.

Hudba je ako čokoláda, má ju rada takmer každá . Bolo to tak od nepamäti. Odkedy existuje kultúra, našlo sa miesto aj pre tieto rytmické zvuky, ktoré komunikujú pocity. Vo všetkých epochách a vo všetkých civilizáciách táto konkrétna forma vyjadrenia vždy existovala a bola tak bohatá na štýly.'Keď sa bojím, držím hlavu hore / a pískam veselú melódiu, aby ma nikto netušil, že sa bojím ... / A zakaždým / šťastie piesne ma presvedčí, že sa nebojím.'frázy na prekonanie pozostalých

-Rogers e Hammerstein-Bez toho, aby sme si to uvedomovali, sa niekedy uchýlime k hudbe a hľadáme kontajner na pocity, ktoré nás premáhajú, miesto, kde ich môžeme voľne nalievať bez toho, aby sme niekomu ublížili. Niekedy ideme tancovať a necháme hudobný rytmus poznačiť rytmus večierka. Tiež hľadáme melódie na upokojenie alebo na štúdium alebo prácu. Aký je však ten pravý chrípka nejakú hudbu na našu myseľ

Experiment o vplyve hudby

Tento experiment uskutočnil na fakulte psychológie BUAP v Mexiku profesor Roberto Hernandez Valderrama. Jeho účel bolo zistiť, aký vplyv mala „silná“ melódia na úzkosť . „Silnou“ melódiou označujeme melódiu s nepravidelným, silným a rýchlym rytmom, ktorú počujeme pri vysokej hlasitosti. V zásade to zodpovedá „ťažkému kovu“.

Slúchadlá na počúvanie hudby

Do štúdie bolo vybraných 137 subjektov, 31 mužov a 106 žien. Priemerný vek bol 20 rokov a všetci boli študentmi psychológie. Najskôr sa uskutočnil test na meranie ich úzkostného stavu. Potom bol požiadaný, aby si vypočul úryvky z Heavy metal po 5 minútach . Každý predmet počúval celkovo 47 minút.Charles Bukowski cituje o láske

Vedec to pozoroval pri počúvaní sa zvýšila úroveň nervozity účastníkov . Pôsobili nepokojne a prejavovali to neustálym striedaním polôh a nepravidelnými pohybmi rukami a nohami.

Valderrama preto mohol dospieť k záveru, že tieto vzrušujúce melódie zvyšovali hladinu úzkosti. Vysvetlenie je také títo rytmy intenzívne stimulujú sympatický systém zvyšovaním fyzického a psychického stresu . Ak sa tento stres neuvoľňuje pohybmi, ako sú tanec alebo skákanie, hromadí sa energia a vedie k typickým príznakom úzkosti.

Pozitívny vplyv hudby

To, že noty „generujú“ energiu, nie je problém. Problém nastáva, keď túto energiu nemožno využiť pri vykonávaní fyzickej činnosti. V tomto zmysle, „silná hudba“ je ideálna pre situácie, ktoré si vyžadujú agresívne alebo konkurenčné postoje .

neopätovaná láska na prvý pohľad

Dievčatko hrá na violončelo

Hudobné noty nás však dokážu aj uvoľniť. Úspech majú tie žánre, ktoré majú pravidelnejšie a pomalšie rytmy a keď hlasitosť nie je príliš vysoká . Niektoré kúsky klasickej, inštrumentálnej alebo ľahkej popovej hudby pomáhajú upokojiť sa. Používa sa tiež v prostredí, kde sa vykonáva rádioterapia alebo agresívne lekárske ošetrenie.

Veda dokázala definovať vplyv hudby zistením, že hudobné rytmy stimulujú rôzne oblasti mozgu. Výskum uskutočnený na Floridskej univerzite naznačuje, že hudobné rytmy aktivujú mozog viac ako akýkoľvek iný známy stimul. Medzi hlavnými pozitívnymi účinkami sa nachádzajú :

  • Stimuluje učenie a pamäť.
  • Reguluje hormóny súvisiace s stres .
  • Umožňuje vám vyvolať zážitky a spomienky.
  • Ovplyvňuje srdcovú frekvenciu, krvný tlak a pulz.
  • Modulujte rýchlosť mozgových vĺn.

Ukázalo sa tiež, že dobrá hudba posilňuje imunitný systém, čo vedie k lepšiemu zdraviu . Niet divu, že kravy dávajú viac mlieka, keď sa hrajú s Mozartovými sonátami, ani to, že rastliny viac kvitnú, keď je v pozadí hudba. Tajomstvom je nájsť rytmus, ktorý nám môže pomôcť v každej konkrétnej situácii, aby sme ho dokázali čo najlepšie využiť.

Mozog so slúchadlami na ušiach Hudba a emócie

Hudba a emócie

Kto nikdy nezažil skutočné emócie pri počúvaní hudby? Zvuk a hudba v nás vyvolávajú emócie ...