Dobrí ľudia skrývajú jazvy v duši

Dobrí ľudia skrývajú jazvy

Dobrí ľudia majú vždy vo vreckách nejaký hviezdny prach, aby mohli druhým robiť nemožné a rozdávať radosť a šťastie. Niekedy však môžeme dať zo seba maximum a na oplátku nedostať nič, a preto môžeme nájsť veľa jaziev, ktoré sa snažíme skryť.

Určite to poznáte dobre. Existujú ľudia, ktorí nedokážu pochopiť hranicu medzi sebou a ostatnými. Ľudia, ktorí túto hranicu ani nestanovujú, ktorí nerozlišujú medzi tým, čo je „moje“ a čo je „vaše“. Dokonca, ľudia, ktorých život má zmysel iba vtedy, keď robia ostatných šťastnými.Existujú jazvy že sa snažíme skrývať, pretože ich pamätanie nás bolí alebo dokonca ponižuje. Pretože nás vracajú do toho okamihu, keď sme za niekoho dali všetko a na oplátku sme nedostali nič, alebo ešte horšie, strašnú ranu zrady.Dobrí ľudia nie sú ani slabí, ani naivní. Jednoducho rozumejú iba jazyku úcty a náklonnosti, naplnenému pokorou a altruizmom. Možno práve z tohto dôvodu sa niekedy cítia nemiestne vo svete plnom sebectva a prchavosti, emócií, ktoré nevydržia, a sľubov, ktoré sú porušené, deň za dňom.

Svet nie je vždy taký, ako by sme ho chceli, alebo ako ho vnímame v hĺbke našich sŕdc. Existujú disonancie, pocity, ktoré sú rozladené . Na to si musíme tiež zvyknúť na chaos a predovšetkým musíme vedieť povedať dosť, keď je to potrebné. Keď je ohrozená naša sebaúcta.dobrí ľudia 2

Dobrí ľudia bojujú v bitkách, ktoré nikto nevidí

Dobrí ľudia sú viac, ako ukazujú. Bojujú bitky, ktoré poznajú iba oni, umlčujú nevyslovené slová a trpkosť skrývajú za jemný úsmev , pretože nechcú pôsobiť slabo alebo prinútiť ostatných, aby znášali ich sťažnosti. Sú pokorní a bez rozhorčenia nesú sklamania.

Nemôžem nájsť lásku

Dobrí ľudia počúvajú bez súdenia, hovoria bez urážky a pozorujú bez pohŕdania. Tri jednoduché hodnoty, ktoré očakávajú, že budú vykonávať aj ostatní. Ale nie vždy to tak je.Možno niekoho prekvapí tento spôsob kategorizácie: „dobrí“ ľudia. Možno nie sme všetci? Existuje niekto, kto túži po zle ostatných alebo kto koná úmyselne zlomyseľne? Dúfame, že nie, ale pravdou je, že existujú ľudia, ktorí vynikajú svojou neobmedzenou dobrotou a ktorí sa za ňu niekedy zrania. Tu sú všeobecne znaky, ktoré ich charakterizujú:

  • Existujú ľudia, pre ktorých šťastie pochádza zo všetkého, čo dávajú druhým. Hlboko sa starajú o všetkých v ich spoločenskom kruhu i mimo neho. Veľmi citlivo reagujú aj na „bolesť sveta“, na nerovnosti a utrpenie ostatných.
  • Táto citlivosť ich často vedie k činom, ktorým ostatní nerozumejú : Uprednostňujem ľudí, ktorých sotva poznajú alebo sú nezištní v neobvyklých situáciách.
  • Dobrí ľudia zriedka povedia na niečo „nie“ a nie je to preto, že by boli príliš slabí alebo nie asertívny . Je to preto, že zo srdca chcú investovať čas a úsilie pre ľudí, ktorí o to požiadajú.
  • Pre dobrých ľudí neexistuje väčšie šťastie ako rozdávanie šťastia iným , uvidíte úsmev a budete sa cítiť užitoční. Vedieť, že to, čo robia, je dôležité a obohacujúce.
dobrí ľudia 3

Hlavným problémom v tom všetkom je to, že sú schopní dať všetko ostatným, kým nezostanú bez sily, bez dychu a bez energie. A robia to tak často, že ostatní ľudia berú ako samozrejmosť, že nič nepotrebujú, že sú vždy k dispozícii a že za ich úsmevom sú ďalšie úsmevy, ale bohužiaľ to tak nie je vždy.

Za ich milými a ostražitými tvárami sa skrývajú jazvy. Prázdniny tých, ktorí niekedy zneužívali svoju dobrotu a správali sa sebecky, tých, ktorí videli iba láskavosť, lásku bez toho, aby za to niečo vyžadovali, bezhraničnú náklonnosť, ale nie osobu, ktorá za tým všetkým stojí toto.

Dobrota ľudí spočíva v malých detailoch

Dobrota ľudí spočíva v malých detailoch

Ste schopní rozpoznať a oceniť dobrotu ľudí?

Aj dobrí ľudia si môžu povedať dosť

Aj dobrí ľudia môžu a musia vedieť povedať „dosť“ v pravý čas, pretože niekedy sa iní hrajú na to, že ich majú deň čo deň vyprázdňovať, kým ich neopustia bez sebaúcty, hodnôt a bezúhonnosti. Nedovoľ to, nedovoľ, aby ťa ponorili do tejto priepasti.

Byť dobrý neznamená, že ma môžete vykorisťovať pre svoje vlastné účely, alebo že ma môžete šípmi postranných úmyslov zlomiť moje priehľadné srdce. Byť dobrý znamená dať vám príležitosť rásť so mnou, niečo si vymeniť a kráčať ruka v ruke po cestách plných dôvery, kde nikto nie je lepší ako ostatní.

dospievanie nie je choroba

dobrí ľudia 4

V skutočnosti nie je ľahké stanoviť limity alebo povedať dosť, keď sme vždy nerobili nič iné, len sa vzdali a odovzdali viac, ako by nám dovolila naša duša. Napriek tomu to musíme mať veľmi jasné: nie sme vyrobené zo železa a naše srdce nie je skala. Sme z mäsa a emócií, práve tých, ktoré často vychádzajú rozbité a roztrhané na kúsky.

  • Ak ste schopní dať náklonnosť a oddanosť druhým, musíte tiež byť schopný pochopiť, kto si tieto snahy zaslúži a kto nie.
  • Pochopte, že egoistom sa nestanete, ak si každú chvíľu dáte prednosť a ak odmietnete tých, ktorí vás nikdy neberú do úvahy a nedajú vám pocítiť, že ste človek. Pretože kto ty manipulovať pomocou sebectva vás neocení ani si neváži.
  • Dávať šťastie, pozornosť a radosť druhým je tá najušľachtilejšia vec na svete: je to, čo vás definuje. Nenechajte nikoho, aby vás ľutovalo, kto ste a čo cítite. Musíte si len stanoviť hranice, tiež kultivovať svoje šťastie, aby ste sa oň mohli podeliť s ostatnými.

Život je príliš krátky na to, aby sme ho mohli venovať tým, ktorí si ťa nezaslúžia, tým, kvôli ktorým iba trpíš a plačeš. Pretože dobrí ľudia rozumejú iba jednému jazyku: jazyku radosti a úprimnej náklonnosti.

Aj dobrí muži majú právo povedať „dosť“

Aj dobrí muži majú právo povedať „dosť“

Aj dobrí ľudia majú právo povedať dosť, žiť svoj život

Obrázky sú s láskavým dovolením Anny Dittmann