Láska k introvertným ľuďom

Ľ

Mozog introvertných ľudí funguje iným spôsobom. Z tohto dôvodu sú ich emočné vzťahy zvyčajne chúlostivejšie: sú tvorené menším počtom slov, ale obsahujú slovo „Milujem ťa“ oveľa úprimnejšie a hlbšie. . Sú to jednotlivci, ktorí majú schopnosť vytvoriť oveľa intenzívnejšie, až magickejšie spojenie so svojím blízkym.

Dnes im, našťastie, dokážeme oveľa lepšie porozumieť introvertní ľudia . Vďaka veľkému množstvu a rozmanitosti štúdií a kníh vydaných na túto tému, ako napr Sila introvertov autorky Susan Cain, dnes poznáme mnoho dôležitých aspektov introverzie, napríklad jej rozdiel vo vzťahu k plachosti. Introverti sú selektívni, pozorní, citliví a dokonca dobrí vodcovia v pracovnom prostredí.„Boj proti uzavretiu sa vedie iba k enormnej strate talentu, energie a šťastia.“prestať fajčiť a zápcha

-Susan Cain-Pokiaľ ide o lásku, často sa stáva, že introvertní ľudia musia čeliť určitým ťažkostiam. Počas dospievania alebo mladosti si môžu myslieť, že neznesú porovnanie s nákazlivou živosťou a radosťou extrovertných ľudí. . Na určitý čas sa uchýlia do tichých zákutí a do zadných radov triedy, z ktorých s pokojom a rozvážnosťou pozorujú svet.

Introvertný tínedžer zvyčajne miluje tajne. Nemá odvahu urobiť prvý krok v kontexte, ktorý sa zdá byť urobený iba pre odvážnych ľudí, pre milovníkov hromadných akcií a veľké skupiny priateľov, kde všetci hovoria a nikto nepočúva.

Ale aj keď sa to stane kúsok po kúsku, aj introvert sa „prebudí“ a uvedomí si všetky svoje vlastnosti.človek introvertný

Keď sa z potreby samoty stane problém

Hovorí sa, že jednoduchosť je o tom, že necháme bokom zrejmé a držíte sa tých významných. Táto vízia života je určite typická pre introvertov. Nemajú radi vynaliezavosť, rozprávanie len za účelom rozprávania, túžba upútať pozornosť alebo investovať čas a energiu do aspektov, ktoré nemajú nič spoločné s ich skutočnou podstatou, ich dušou a osobnosťou.

Možno z tohto dôvodu nie je pre nich vôbec ľahké osloviť ostatných pomocou stratégií, ako je napríklad jednoduché flirtovanie, socializácia na večierku alebo nadviazanie rozhovoru s osobou, o ktorú sa zaujímajú, keď sú vo väčšej skupine. Nemalo by sa zabúdať, že rovnako ako neurológovia vysvetľujú, že introverti trpia zvýšenou neuronálnou únavou, keď musia komunikovať alebo sa socializovať. Z tohto dôvodu potrebujú dlhšie chvíle samoty na načerpanie nových síl.

Carl Gustav Jung tiež priblížil tému introverzie. Podľa tohto filozofa a psychoanalytika introvertní ľudia zameriavajú všetku svoju pozornosť na subjektívne a psychologické procesy. Z tohto dôvodu majú tendenciu vzdialiť sa od hluku každodenného života a dýchať kyslík samoty Že potrebujú.

Ak sú to ich vlastnosti, ako si môžu nájsť partnera?

Ako zmeniť vašu citlivosť na silu

Ako zmeniť vašu citlivosť na silu

asi 15 - 20 percent populácie je vysoko citlivých. Popieranie citlivosti je problémom našej doby

Introvertní ľudia a láska

Jedným z trendov, ktoré si dnes začínajú raziť cestu, je trend „Tichej revolúcie“. Tento prístup má niekoľko účelov. Najskôr chce zničiť falošné stereotypy: introverzia a extroverzia nie sú uzavreté kategórie . Sú to dva extrémy a kontinuum, a každý človek môže prezentovať rôzne stupne jedného alebo druhého.

„Často zabúdame, že nikto nie je aktívnejší, ako keď nič nerobí, a nikto nie je menej sám, ako keď je sám so sebou.“

-Caton-

dievčatá-od-ruky

Introvertní ľudia neznášajú socializáciu. A ďaleko od toho im nechýbajú ani sociálne zručnosti . Sú to ľudia, ktorí dosiahli svoju slobodu. V príliš aktívnej spoločnosti, ktorá nás núti byť vždy pozorný k tomu, čo sa deje okolo nás, kvôli lavíne informácií, z ktorých sme ponorení, našiel introvert v sebe útočisko. To mu umožňuje byť viac kreatívny , citlivé, originálne a analytické, ako aj vedieť, ako lepšie zvládať emócie.

Niekedy nie je potrebné chodiť na večierky, aby ste si našli partnera. Ľudia tohto typu vedia, v ktorých kontextoch sa majú pohybovať a ako vytvárať väzby s ostatnými. Vedia sa zvádzať vďaka krátkym vzdialenostiam, rozhovorom tvárou v tvár, okamihom jednoduchej a magickej spoluúčasti.

Vlastnosti introvertného páru

Ďalším mýtom, ktorý by sme mali prekonať, je, že introverti sú dobrí iba v spojení s tými, ktorí majú podobné osobnosti ako oni. Nie je to tak: Introverti a extroverti môžu mať úžasné vzťahy, ktoré im pomáhajú navzájom sa obohacovať.

Tu sú vlastnosti, ktoré ich zvyčajne charakterizujú:

  • Introvertní ľudia sa radi delia o chvíle samoty so svojím partnerom.Zameriavajú všetku svoju pozornosť a energiu na túto osobu. Sú tiež fantastickými architektmi, pokiaľ ide o prepájanie najhlbších emócií a môžu vytvoriť pevný základ pre a skutočné a stabilné odhodlanie .
  • Na druhej strane, a to je dôležitý detail,introvertní ľudia vedia dať priestor človeku, ktorého majú radi. Robia to preto, lebo oni sami potrebujú chvíle samoty, aby sa zamysleli nad svojím okolím a užili si čas, ktorý majú pre seba.
dievča
  • Je tiež dôležité to pochopiťintrovertný človek by nikdy nemal byť nútený byť alebo robiť niečo, čo ich nereflektuje.Sú to ľudia, pre ktorých je ťažké zmeniť svoje zvyky, ísť proti svojim hodnotám alebo svojej podstate. Nerozumejú trikom a nebudú sa „viac socializovať“ len preto, že ich o to partner požiada.

Ak je niečo, čo introvertní ľudia skutočne oceňujú, potom je to zdieľanie tých chvíľ ticha. Vďaka najčistejšej spoluúčasti byť schopný byť sám sebou bez tlaku, užívať si túto autentickú jednoduchosť a prepájať svoj vnútorný svet so svojím milovaným.

Čo viac si môžete priať?

Priatelia, ktorí rešpektujú ticho, čas a priestor

Priatelia, ktorí rešpektujú ticho, čas a priestor

Skutoční priatelia sú tí, ktorí vedia rešpektovať osobné ticho, čas a priestor