Môj život nemá zmysel: čo mám robiť?

Zmyslom života je pojem, ktorý odkazuje na význam, ktorý dáva každý človek svojim skúsenostiam, cieľom a projektom, ktoré má na mysli. Líši sa to od človeka k človeku, pretože každý jednotlivec musí dať zmysel svojmu životu cestou v sebe.

Môj život nemá zmysel: čo mám robiť?

Môj život nemá zmysel. Mám pocit, že sa budem unášať , bez gólu. Neviem, čo chcem, nič ma dostatočne nemotivuje a nemôžem si nájsť svoje miesto na svete “. S najväčšou pravdepodobnosťou sa odrážate v týchto slovách, ako sme sa všetci v určitom okamihu našej existencie cítili takto. Zlé časy a existenčné krízy sú v určitých životných etapách nevyhnutné.Všeobecne platí, že existenčné krízy nastávajú v dôsledku bolestivých situácií, ako je koniec príbehu, smrť milovaného človeka, zrada, strata zamestnania ... Stručne povedané, všetky situácie, ktoré nám spôsobujú bolesť a zúfalstvo, by mohli viesť k v existenčnej kríze. Aj keď pre niektorých ľudí ide o dočasné krízy, pre iných sa nenájdenie zmyslu života môže stať súčasťou každodenného života.klasická hudba pre deti na počúvanie

Môže to byť hlboká existenčná kríza, vďaka ktorej sa cítime úplne stratení. Pochybujeme, kto sme, hľadíme do budúcnosti s neistotou typickou pre pocit neurčitosti. „Cítim sa tak stratený, že cítim, že môj život nemá zmysel, a nemôžem nájsť východisko.“Smutné dievča, ktoré si myslí, že môj život nemá zmysel

Čo je zmysel života?

Zmysel života je historicky predmetom nekonečných úvah a debát. Mnoho odborníkov (spisovateľov, vedcov, filozofov ...) sa pokúsilo odpovedať na túto veľkú otázku, hoci žiadna z týchto odpovedí nikdy nebola prijatá ako univerzálna.

Zmyslom života sa rozumie význam, ktorý každý z nás dáva svojim skúsenostiam, cieľom a cieľom, ktoré máme na mysli. Líši sa to od človeka k človeku, pretože každý jednotlivec potrebuje nájsť svoj vlastný zmysel života absolvovaním vnútornej cesty.

ako dosiahnuť, aby sa človek do teba zamilovalPsychiater a spisovateľ Viktor Frankl, Vo svojej práci Človek hľadá zmysel , tvrdí, že život má v každom prípade zmysel, pretože aj v prípade utrpenia a nepriazne osudu, ak je to človek schopný pochopiť, môže svoju drámu premeniť na úspech, aby mohol napredovať. Podľa Frankla preto zmysel života pre každého z nás spočíva práve v tom a čaká na nájdenie.

Každý z nás píše svoj vlastný príbeh, rozhoduje sa, ako sa má cítiť v istej situácii a formuje svoju existenciu deň za dňom.

Môj život nemá zmysel, preniká ma smútok

V časoch, keď máte pocit, že váš život nemá zmysel, je bežné prežívať určité emócie spojené s týmto stavom. Je dôležité venovať pozornosť výstražným zvončekom, ktoré signalizujú prítomnosť problému a je vysoko pravdepodobné, že je potrebná pomoc profesionála. Mohli by sme vyskúšať:

  • Pocit smútku . Cítime sa apaticky, preniká nás smútok bez toho, aby sme presne vedeli prečo. Niektorí ľudia si tiež myslia, že nie je dôvod cítiť sa takto, pretože majú dobrú prácu, rodinu, priateľov ... napriek tomu pociťujú smútok, ktorý nemôžu vysvetliť.
  • Neviem, kto som. Do hry vstupuje odlúčenie od seba samého v podobe „môj život nemá zmysel a cítim sa stratený, bez toho, aby som vedel, kto som alebo čo chcem“.
  • Anedonia . Stratíte záujem o aktivity, ktoré vás predtým bavili. Nič nás nebaví, zdá sa, že nič nie je obohacujúce. Práve z tohto dôvodu vzniká pri akejkoľvek akcii pocit nudy.
  • Sociálna izolácia. Smútok, nezáujem a frustrácia tvárou v tvár nespokojnosti so svojím životom vedú k väčšej sociálnej izolácii, pretože neexistuje vôľa vzťahovať sa na ostatných.
Nemotivovaná žena na schodoch

V prípade existenčnej krízy choďte cestou vo svojom vnútri

Urobte si trochu času, aby ste sa pozreli dovnútra cesta vo vašom vnútri . Počas tejto cesty budete pravdepodobne musieť položte si niekoľko otázok: musím vo svojom živote niečo zmeniť?, čo cítim, čo si myslím a chcem? , dávam sa na prvé miesto? Som naozaj taký, aký chcem byť?

Hľadanie odpovedí na tieto otázky nás môže viesť na ceste k vedomosti o nás ; preto by sa za stratou zmyslu života mohla skrývať nízka znalosť seba, o tom, kto sme a čo chceme. Je preto pravdepodobné, že na nájdenie tohto významu je potrebné spojiť sa so sebou, vážiť si seba a venovať potrebný čas.

Zamyslime sa nad tým: môže mať náš život skutočne zmysel a zmysel, ak nevieme, kto sme? Keďže existenčné prázdno (strata zmyslu života) zahŕňa stratu kontaktu so sebou samým, je to akoby kúsok po kúsku sme sa dištancovali od seba a začali sme byť divákmi nášho života.

utešujúci list smutnému priateľovi

Stáva sa to, že hoci sa zameriavame na cieľ alebo človeka, nevenovali sme pozornosť tomu, čo sa v nás dialo. Z tohto dôvodu stojím pred výrokom „môj život nemá zmysel“, predovšetkým sa musíme pozrieť dovnútra , znovu sa spojte so svojím vnútorným svetom, so sebou.

Človek si uvedomuje, keď sa zaviaže uspokojiť zmysel svojho života.

-Viktor Frankl-

Hrdinovia alebo obete: Správa osobných kríz

Hrdinovia alebo obete: Správa osobných kríz

Je zrejmé, že z početných osobných kríz nikto nevyjde bez ujmy, ale staneme sa hrdinami alebo obeťami našich vlastných príbehov.