Zrada - rana: ako ju vyliečiť

Zrada - rana: ako ju vyliečiť

Zrada je jedným z najbolestivejších zážitkov, aké môže človek prežiť. Nezáleží na tom, či je to váš partner, priateľ alebo člen rodiny. Každý, kto zradí našu dôveru, otvorí ranu, ktorá sa bude ťažko liečiť, ak to niekedy urobí. Samozrejme, zrada je ešte bolestivejšia, ak ju spôsobí osoba, ktorej sme slepo verili.

No, nie všetko sklamania dajú sa zaradiť do kategórie zrada. Ľudská bytosť sa v skutočnosti nemôže vyhnúť sklamaniu ostatných, a to raz alebo viackrát. Niekedy jednoducho nedokážeme zodpovedať okolnostiam a nakoniec sklameme ľudí, ktorých milujeme.„Prezrádza sa častejšie zo slabosti ako zo zámerného úmyslu zradiť.“-François de La Rochefoucauld -

Zrady, ktoré poznačia a skutočne ublížia, sú tie, ktoré boli urobené zámerne a s úplným vedomím a riadia sa sebeckými dôvodmi. Tí, ktorí nás niečo ubezpečili a ktorí sa v okamihu pravdy správali inak, vedomí si porušenia svojho slova.Rôzne druhy zrady

Keď hovoríme o tejto téme, máme sklon okamžite myslieť na zradu v láske. Avšak existujú rôzne druhy zrady. Od toho smerom k sebe samému, k tomu, čo je výsledkom skutočného sprisahania, ktoré sa vyliahlo a vedome vedelo proti niekomu.

Muž na pláži skladačky

Akýkoľvek typ zrady má spoločné dva aspekty: rozchod s tým, čo bolo predtým implicitne alebo explicitne stanovené, a zlomiť dôveru.

Sú prezradené dohody a očakávania, ilúzie a sľuby. Zrádza sa slovami a činmi.Zradený človek zažije najtrpkejšiu chuť, ako je podvod. Cíti sa zosmiešňovaná a bagatelizovaná . Jeho city, myšlienky a očakávania boli pošliapané. Bol premenený na objekt, aby sa dosiahol cieľ. Máte pravdu: bolo použité a zmanipulované za niečo, o čom nevedel. Preto zrada tak veľmi bolí a zanecháva silnú stopu u tých, ktorí sa stali jej obeťou.

frázy o ocenení človeka

Uzdravenie zradnej rany

Najškodlivejší účinok zrady má hlboký pocit nedôvery, ktorý vzniká u zrazenej osoby, že vďaka tejto skúsenosti mohlo stratiť dôveru smerom k celému svetu. Rana zrady má niekedy obrovský dopad, ktorý sa sám nedokáže uzdraviť. Z tohto dôvodu je nevyhnutné nájsť správne zdroje na prekonanie situácie. Tu je niekoľko stratégií, ako to dosiahnuť:

  • Posúďte situáciu. Je dôležité venovať náležitú pozornosť všetkým okolnostiam, ktoré viedli k zrade, najmä zváženiu, či bol alebo nebol úmysel ublížiť. Dôležité sú zámery.
  • Neobviňujte sa. Aj keď je zrazená osoba v skutočnosti obeťou, môže sa stať, že upadne do pokušenia vynadať si za to, čo sa stalo. Obviňovať sa a byť hlúpa. Nesmieme niesť zodpovednosť za chyby, ktoré zodpovedajú iným. Ale predovšetkým musíte byť na seba dobrí.
  • Prijmite, čo sa stalo. Niekedy existuje riziko popretia alebo popretia toho, čo sa stalo. Buďte opatrní, toto vám neumožňuje napredovať: najlepšie urobíte, ak prijmete minulosť a pokúsite sa pochopiť, či existuje riešenie alebo nie.
  • Neponáhľajte sa . Zrada rozruší pocity. Je to dôležité neponáhľaj sa aby počiatočný dopad ustúpil jasnejšiemu pohľadu na situáciu.
  • Urobte inventúru Všetci ľudia môžu robiť chyby, na to by sa nemalo zabúdať. Akokoľvek ťažké to je, je dôležité bilancovať, čo táto osoba priniesla do nášho života, a skutočnú váhu jeho zrady.
  • Hľadanie cesty odpustenia. Odpustenie neznamená prijať to, čo sa stalo bez následkov, alebo predstierať, že sa to nestalo. Ide skôr o zmierenie sa so sebou a naučenie sa nechať fakty pozadu.
Dievča púšťajúce vtáky

Aj keď sa zrada rana hojí pomaly, nemusí to nevyhnutne spôsobovať večné traumy. Prvou povinnosťou zrazenej osoby je získať späť zostatok pohnúť sa dopredu. Musíme sa vyhnúť tomu, aby sa chyby druhých zmenili na značku, ktorá nás bude poznačovať na celý život.

Nevera: Chápu to muži aj ženy rovnako?

Nevera: Chápu to muži aj ženy rovnako?

Nevera je jednou z najväčších prekážok, ktoré pár môže prekonať. Zdá sa, že v skutočnosti to muži a ženy nechápu rovnako.