Emócie

Emócie a pocity, 3 rozdiely

Je dôležité poznať rozdiely medzi emóciami a pocitmi, pretože spôsob ich riadenia je odlišný a potreby, ktoré ich generujú, nie sú rovnaké.