Párové vzťahy: frázy na zamyslenie

Mariela Michelena je španielska psychoanalytička, ktorá nám ukazuje nesprávny a toxický základ, z ktorého sa môžu vyvinúť partnerské vzťahy a všetky problémy, ktoré z nich vyplývajú.