Kríza párov alebo definitívny rozchod?

Keď sa v romantickom vzťahu objavia vážne problémy, je nevyhnutná úprimnosť, aby sme pochopili, či ide o krízu alebo rozchod párov.

Kríza párov alebo definitívny rozchod?

Ak nastane akýkoľvek problém medzi dvoma partnermi, prekonať ten okamih nie je nikdy ľahké. Zároveň však diskusia alebo nepríjemná udalosť nemusí nevyhnutne mať vplyv na budúcnosť vzťahu. Pri hodnotení toho, ako konať pre dobro oboch, je rozhodujúce vedieť pochopiť, či ide o párovú krízu alebo rozchod. .Najskôr je potrebné mať na pamäti, že neexistuje jediný typ rozchod alebo rozchod . Žiadna kríza, nech je akokoľvek dramatická alebo povrchná, nie je vždy rovnaká ako tá druhá. Rovnako ako príčiny možného rozchodu môžu byť ovplyvnené nespočetnými okolnosťami. A nie všetky sú nevyhnutne interné v páre. Preto je dobré predtým, ako hovoríme o tejto citlivej téme, jasne definovať význam oboch situácií.Kríza a rozchod párov

Keď hovoríme o párovej kríze, máme na mysli situáciu silného stresu, ktorá zvyčajne nastáva pri dočasnom odlúčení . Povedzme, že kontinuita vzťahu nie je nikdy vážne ohrozená. Naopak, ak ide o skutočný rozchod, všetky základy, na ktorých bol milostný príbeh založený, sa nakoniec rozbijú kvôli neprekonateľným problémom a extrémnym epizódam, ktoré bránia obnoviť vzťah .

Medzi týmito dvoma situáciami sú dôležité rozdiely. Najťažším aspektom je, že niekedy sa rozdiely prejavia až po dlhom čase, keď začnú byť zmeny vo vzťahu nenávratne zrejmé, a to v jednom aj v druhom smere. Na druhej strane nevedomosť, úzkosť a úzkosť vedie k nevedomosti, či ide o párovú krízu alebo rozchod trápenie .nemám rád ľudí

Ak máte záujem poznať nástroje, s ktorými pochopte, či zažívate jednoduchú krízu párov alebo definitívny rozchod , pokračuj v čítaní.

fotka ženy sa otočili zozaduAko zistiť, či ide o vzťahovú krízu alebo rozchod

Rôzne typy párových kríz

Kríza párov môže byť spôsobená rôznymi problémami a okolnosťami, často subjektívnymi, ale ktoré môžu byť neformálne alebo pri vedomí. Nehovoríme len o priepasti otvorenej epizódami nevery. Aj tam narodenie dieťaťa alebo strata milovaného človeka môže destabilizovať miernu rovnováhu, ktorá je nastolená medzi dvoma ľuďmi. Všetky tieto dôvody môžu vyvolať alebo zväčšiť krízu párov, ktorých trvanie bude viac či menej dlhé v závislosti od emocionálneho zapojenia, ktoré z toho vyplýva.

Bezpochýb, najkomplikovanejšia kríza je tá, ktorá vznikne po zrade, pretože s ňou sa zlomí to najdôležitejšie: dôvera, ktorá tiež znamená úctu a spoluúčasť . Poškodený sa cíti sám, opustený, zosmiešňovaný. Nastáva vertikálny pokles sebaúcty a všetkého, každá spomienka je strašným spôsobom vyprázdnená od svojho významu.

Existuje však aj niekoľko kríz, ktoré sú výsledkom prirodzeného vývoja vzťahu, keď láska sa začína zmenšovať aby sa vytvoril priestor pre niečo iné. Hovoríme napríklad o krízach, ktoré sú jednoducho dôsledkom plynutia času a prirodzených zmien vo vzťahu, ako napríklad začiatok partnerského spolužitia alebo narodenie dieťaťa. Ale na rozdiel od nevery, napriek porovnaniam, diskusiám a hádkam, dôvera nikdy nesklame.

Za krízou párov môže napríklad nevera, narodenie dieťaťa, vážny rodinný problém alebo neustále problémy v spoločnom živote.

Kríza párov alebo definitívny rozchod?

Pozadie a história dvojice sú veľmi užitočnou pomôckou pre pochopenie, či čelíme kríze alebo na konci konfliktu. Ak ide o pár, ktorý už mal za sebou niekoľko bitiek, môže toto postupné, ale nevyhnutné opotrebenie, pomôcť pri vyslovení slova „koniec“ v príbehu.

Napriek tomu, čomu by sa dalo veriť, nemožno vznik nového konfliktu vnímať iba ako „ďalšiu krízu“. Tentoraz sa to už prekonať nedá. Ak dôjde k minulosti plnej dočasných odlúčení alebo prerušení, prichádza na rad aj určitá únava.

obnoviť vzťah po zrade

Obaja sa stávajú protagonistami začarovaného kruhu, v ktorom sa jeden vždy vracia do rovnakého bodu. A to sa zhoduje s bolesťou, nepochopením, utrpením a mnohými bezsennými nocami. Inými slovami, opakované krízy spôsobujú naučená bezmocnosť a to môže spôsobiť posledný zlom. Pretože jeden alebo obaja si začnú myslieť, že nikdy nič nevyjde.

Kľúčovým aspektom je aj dôvod rozchodu. Krízy, ktoré vzniknú z nevery, sa zvyčajne končia rozchodmi . Zrada je pre manželský pár zdrvujúca a pre možnosť pokojného plánovania spoločnej budúcnosti. Tento typ podvodu vytvára veľmi silnú krízu párov. Ak to nebude zvládnuté správne a rýchlo, môže to skončiť naozaj zle. Schopnosť odpúšťať a znovu budovať ako forma vnútorného vyjednávania sa obvykle vyčerpá po niekoľkých pokusoch. Najmä v prítomnosti akéhokoľvek opakujúceho sa správania.

Podobne, ak sa dôvod krízy týka akýchkoľvek problémov v partnerskom spolužití alebo domácom živote, je pravdepodobné, že sa z krízy párov nestane rozpad. Prinajmenšom pokiaľ ide o obmedzené obdobia, a nie o konštantu, ktorá by nevyhnutne uprednostňovala budovanie stresujúceho a kompromitujúceho emočného napätia. Ak je to tak, šance na definitívny rozchod rastú.

Príčin rozchodu môže byť veľa. Zatiaľ čo v iných situáciách je takmer vždy možné zahájiť rokovania na osobnej a emočnej úrovni, v prípade nevery tieto pokusy nevyhnutne skončia.

vajíčka progesterónu v tehotenstve do

Dievča pri jazere

Štyria jazdci apokalypsy párových vzťahov

Stále existuje zaujímavý aspekt, ktorý stojí za zváženie. Ak sú vo dvojici dôležité príznaky nezlučiteľnosti, možno si myslieť, že kríza je jednoduchou preambulou predvídateľného rozchodu. .

Hovoríme o koncepcii „štyroch jazdcov apokalypsy“, ktorú opísal John Gottman po rokoch výskumu romantických vzťahov. Týmto eufemizmom známy psychológ definuje 4 typické signály, ktoré sa objavia, keď sa romantický vzťah skončí. Oni sú:

  1. deštruktívna kritika
  2. obranný postoj
  3. pohŕdanie druhým
  4. vyhýbavý prístup.

Aj keď je každá situácia iná a konkrétna, prítomnosť jednej alebo viacerých z nich “ jazdci apokalypsy „Gottman naznačuje, že párová kríza už dosiahla úrovne, ktoré naznačujú definitívny rozchod.

Dostatočne si vážte, aby ste vedeli, kedy máte odísť

Dostatočne si vážte, aby ste vedeli, kedy máte odísť

Vážiť si samého seba je nevyhnutné za každých okolností a predovšetkým pochopiť, kedy odísť, kedy je čas ukončiť vzťah