Firemná komunikácia: ako ju vylepšiť

Digitálny vek so sebou priniesol výhody a pokroky, ale aj rad problémov. Jedným z najvážnejších je nedostatok internej komunikácie.

ako zvíťaziť nad introvertným mužomFiremná komunikácia: ako ju vylepšiť

Digitálna doba, v ktorej žijeme, priniesla so sebou nespočetné výhody a pokroky, ale aj niekoľko ťažkostí, ktoré musíme prekonať. Jedným z najvážnejších je nedostatok komunikácie firemné .Interná komunikácia je proces, ktorým si rôzni aktéri spoločnosti navzájom odovzdávajú informácie. Prostredníctvom tohto procesu sú ľudia, ktorí musia spolupracovať na plnení rôznych úloh, schopní koordinovať a vytvárať synergie.

Niekedy však komunikácia firemné chýba a to obmedzuje profesionálne výsledky a pohodu zamestnancov. V tomto článku budeme analyzovať príčiny tohto javu, aby sa zabránilo jeho výskytu vo vašej spoločnosti.Nedostatok podnikovej komunikácie: čo to je

Podniková komunikácia je proces, ktorý sa musí rozvíjať na rôznych úrovniach, aby priniesol lepšie výsledky. Najdôležitejšie typy komunikácie, ktoré sa musia vyskytnúť v obchodnom kontexte, sú nasledujúce:

Milujem vás moja láska ďakujem za existenciu

  • Komunikácia zameraná na robiť rozhodnutia . Manažéri spoločnosti si musia byť vedomí povinností každého zamestnanca; týmto spôsobom budú mať všetky informácie potrebné na správne rozhodovanie. To platí pre riaditeľov spoločností aj pre sprostredkovateľov.
  • Koordinácia medzi oddeleniami. Vo veľkých spoločnostiach sú rôzne oddelenia navzájom prepojené, takže komunikácia medzi nimi je nevyhnutná. Manažéri každého sektora musia byť informovaní o úlohách ostatných oddelení, aby mohli pracovať synergicky.
  • Tímová práca. V menšej spoločnosti musia mať členovia tímu všetky informácie o projekte, na ktorom pracujú, a o úlohách, ktoré spoločnosť všeobecne rieši. Týmto spôsobom zasnúbenie v spoločnosti a efektívnosť zamestnancov.
Nedostatok komunikácie

Kedy nastáva problém?

TO niekedy sa tieto tri formy komunikácie nevyskytujú alebo nie sú účinné. Môže sa napríklad stať, že osoby zodpovedné za komunikáciu pošlú správy, ktoré sú príliš krátke alebo že používajú nevhodné prostriedky, ako sú napríklad sociálne siete. Môže sa tiež stať, že neexistuje priamy kanál pre komunikáciu medzi rôznymi sektormi spoločnosti.Alebo sa opäť môže stať, že bude vôľa komunikácia rôznymi časťami spoločnosti, ale že nemajú sociálne zručnosti potrebné na správnu komunikáciu.

Niekedy sa musíme naučiť rozvíjať komunikačné schopnosti skôr, ako ich budete môcť efektívne využiť.

Vo všetkých týchto prípadoch bude chýbať firemná komunikácia, čo nepriaznivo ovplyvní výsledky a pohodu zamestnancov; akonáhle je problém rozpoznaný, akákoľvek spoločnosť by sa mali pokúsiť zlepšiť internú komunikáciu.

Ako to však napraviť?

Ako napraviť nedostatok podnikovej komunikácie

Ďalej analyzujeme tri základné kroky, ktoré spoločnosti majú pomôcť zlepšiť internú komunikáciu.

všetko zorganizovať včas

1- Objasnite víziu a misie podnikania

Každú spoločnosť riadi jeden misie a zo série hodnoty špecifické, ktoré môžu byť viac-menej implicitné. ale zamestnanci to nemajú vždy jasné ; ktorá bráni dôkladnej znalosti cieľov svojej práce.

2 - Zlepšiť vzťahy medzi kolegami

Je rovnako dôležité oddeliť súkromný od profesionálneho života zlepšenie vzťahov medzi kolegami a šéfmi sa vypláca . Zvyšuje mieru pracovnej spokojnosti, zlepšuje sa pracovné prostredie a uprednostňuje vnútropodnikovú komunikáciu, ktorá sa stáva zreteľnejšou.

Organizujte aktivity, ktoré pomáhajú kolegom zlepšovať ich vzťahy môže to byť jedna z najlepších investícií pre súčasnosť a budúcnosť spoločnosti.

Obchodné stretnutie

3. Rozvíjať sociálne zručnosti

Niektorí ľudia sa nevyjadrujú efektívne len preto, že nevedia, ako na to. Ak spozorujete, že sa to vo vašej spoločnosti deje, môže byť dobrý nápad navrhnúť seminár alebo a dielňa na sociálne zručnosti .

Touto cestou, zamestnanci sa naučia efektívne vyjadrovať ; čím sa odstránia problémy súvisiace s nedostatkom internej komunikácie.

Krásne pracovné prostredie premieňa povinnosť na potešenie

Krásne pracovné prostredie premieňa povinnosť na potešenie

Práca zušľachťuje človeka, ale nie všetky práce sú hodné vzhľadom na podmienky, v ktorých sa vykonávajú. Pracovné prostredie je veľmi dôležité


Bibliografia