Nešťastný v práci: čo robiť?

Keď sme nešťastní v práci, často počúvame, že liekom je hľadať nový, ale vzhľadom na objektívne ťažkosti to nie je vždy možné.