Sebavedomie

Sebaúcta a ego: 7 rozdielov

Dôsledkom zámeny medzi sebaúctou a egom je odpojenie od našich potrieb, pretože zabúdame počúvať sami seba a nakoniec si dávame hodnotu, ktorú si zaslúžime.