Základné zručnosti pre úspešné riešenie konfliktov

Základné zručnosti pre úspešné riešenie konfliktov

Riešenie hádok a hádok s určitým úspechom závisí v zásade od schopnosti regulovať stres a riadiť ich emócie . Naučiť sa zdravo zvládať konflikty zvýši porozumenie druhého človeka, vzájomnú dôveru, posilní vzťah, nech už je akýkoľvek.

Aby sme však mohli konflikt vyriešiť pozitívnym spôsobom, je nevyhnutné udržiavať hladinu stresu pod kontrolou a vzájomne sa spoznávať. Keď ľudia nepoznajú svoje pocity a nechajú sa uniesť stres , venujú pozornosť iba obmedzenému počtu emócií . V týchto podmienkach navyše ľudia nie sú schopní pochopiť ich potreby, takže bude veľmi ťažké ich oznámiť ostatným.Pre úspešné vyriešenie konfliktu alebo hádky je preto potrebné naučiť sa a zaviesť do praxe dve základné zručnosti: schopnosť odbúravať stres v pravý čas a schopnosť cítiť sa pohodlne so svojimi emóciami, aby bolo možné reagovať spôsobom konštruktívne aj uprostred a diskusia .ako zostaviť rodokmeň

Rýchlo znížte stres: prvý trik na riešenie konfliktov

Schopnosť zvládať a znižovať stres v danom okamihu je dôležitá pre udržanie rovnováhy koncentrácia a tiež kontrolu . Ľudia, ktorí si nedokážu udržať kontrolu nad sebou, sa v prípade hádky alebo hádky cítia ohromení a nie sú schopní reagovať zdravo a konštruktívne.Stres zasahuje do schopnosti riešiť konflikty, pretože obmedzuje schopnosť správne interpretovať neverbálnu komunikáciu druhého človeka, schopnosť počúvať, čo v skutočnosti hovorí, schopnosť uvedomovať si svoje vlastné pocity , schopnosť rozoznávať svoje vlastné potreby a jasne ich komunikovať .

Najlepším spôsobom, ako rýchlo a bezpečne zmierniť a znížiť stres, je pomocou zmyslov a zmyslovej stimulácie: vôňa, chuť, zvuk, obraz, pohladenie alebo stlačenie niečoho, každý pomocou niektorých trikov relaxovať a upokoj sa . Pretože každý človek reaguje na podnety iným spôsobom, je potrebné, aby si každý našiel tie, ktoré ho upokoja a ktoré môže kedykoľvek použiť alebo zaviesť do praxe.

Emočné vedomie: druhá základná zručnosť pri riešení konfliktov

Emočné vedomie je kľúčom k porozumeniu seba a ostatných. Kto nevie, ako sa cíti alebo prečo sa cíti určitým spôsobom, nebude schopný komunikácia efektívne alebo na riešenie konfliktov .Aj keď sa poznanie vašich pocitov zdá byť jednoduché, mnoho ľudí ignoruje určité emócie, ako napríklad hnev, smútok a strach. Schopnosť zvládnuť konflikt však závisí aj od schopnosti spojiť sa s pocitmi človeka.

Emocionálne povedomie je kľúčovým faktorom pri rozhodovaní hádky a diskusie, pretože pomáha správne zvládať pocity a podporuje komunikačný proces potrebný na riešenie rozdielov .

vyjadruj, čo cítiš, neboj sa

Emočné uvedomenie pomáha pochopiť, čo toho druhého skutočne trápi, porozumieť sebe (aj svojim vlastným záujmom), zostať motivovaným, kým sa konflikt úplne nevyrieši, komunikovať jasne a efektívne a prilákať opatrnosť ostatných .